Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                                       Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                                        Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!                                                                                            Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Gminna Biblioteka
Publiczna w Murowie
Dziś jest: wtorek, 04-10-2022, Imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

XX-Regionalny Konkrus Literacki "Ze Śląskiem na ty" 1994-2013

XX –  Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”

1994-2013

Organizator: Łubniański Ośrodek Kultury

 1 września –  finał 24 listopada 2013

CEL

     I.    Celem konkursu jest kształtowanie  i popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich Górnego Śląska. Jest to konkurs, którego ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów, wspomnień i opowieści dotyczących szerokorozumianej tematyki śląskiej. Idzie przy tym zarówno o dawną, jak i współczesną materialną tkankę śląskości – różnorodne architektoniczne, gospodarcze, kulturowe „świadectwa” śląskiej przeszłości – jak i o zanikającą coraz bardziej żywą tkankę duchową  tego regionu – wieloraki kod obyczajów i zachowań, świadomości swojego rodowodu, różnorodne motywy przekazywanych z pokolenia na pokolenie „dziejów” swojej najbliższej okolicy, wsi rodzinnej, swojego „środka świata”, zmitologizowanego w podaniach i legendach, w porzekadłach i przysłowiach, wreszcie – w samym języku, w gwarze śląskiej (ściślej: w lokalnych odmianach tej gwary). Konkurs ma także na celu dokumentowanie aktualnego stanu żywotności śląskich gwar i dialektów - substancji duchowej wielu pokoleń autochtonicznych mieszkańców tego regionu - języka domowego.

FORMA

         Konkurs ma formę prac pisemnych. Zadaniem uczestnika jest napisanie pracy w dialekcie śląskim, w formie fonetycznej, tak aby zapisany tekst odzwierciedlał gwarę, jaka funkcjonuje w środowisku,  z którego wywodzi się autor. Uczestnik ma za zadanie zapisać pracę fonetycznie. Dla osób nie znających gwary pracę można napisać także w języku literackim.

Tematy

     Idzie nam o zbieranie i spisanie żywotnych jeszcze w pamięci starszych pokoleń przekazów na temat: obrzędów, legend, podań, ważnych  wydarzeń lokalnych, historii rodzinnych, ginącego rzemiosła, zwyczajów, obyczajów i tradycji. Tematami mogą być zagadnienia związane z kulturą materialną: architekturą wiejską (sposoby  zabudowań, historie miejscowości, zabytki),  kulturą i architekturą  sakralną. Ważne jest, aby praca  była autorska, napisana z przekazów, zebranych przez autora informacji, jego własnej wiedzy oraz osobistych doświadczeń i przeżyć.        

   Od autora, jego wyobraźni, pisarskiego talentu, zależeć będzie wybór tematu oraz oryginalność i wartość pracy, którą oceni powołane przez organizatorów jury.

Prawa autorskie

Nadesłane prace pozostają własnością organizatora. Ich rozpowszechnianie (prasa, audycje radiowe, TV, publikacje) podlegają ochronie z godnie Ustawą z  dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Regulamin – zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs ma formę pracy pisemnej.
  2. Prace prosimy napisać (zapisać) w gwarze śląskiej ( fonetycznie)  tak, aby w miarę  możliwości oddać  wszelkie jej walory brzmieniowe - dialektologiczne, charakterystyczne dla środowiska z jakiego wywodzi się autor pracy.
  3. Osoby nie znające gwary, nie posługujące się nią na co dzień mogą napisać pracę w języku literackim
  4. Uwaga! Do oceny dopuszczone zostaną jedynie prace  niepublikowane oraz wcześniej na konkurs nie nadesłane. Zapis gwarowy lub literacki nie ma znaczenia przy ocenie prac. Liczy się przede wszystkim zawartość merytoryczna przedstawiona w celach konkursu.
  5. Prace należy przygotować i przesłać w pięciu egzemplarzach

(oryginał +4 kopie), zawartość do  8 stron A-4

  1. Do prac pisemnych  prosimy koniecznie dołączyć  wersję zapisaną na nośniku elektronicznym.
  2. Prace mogą być zapisane również pismem odręcznym –  dotyczy to osób starszych, dzieci  najmłodszych, dla których zapis komputerowy mógłby stanowić ewentualną przeszkodę.

8. Autora pracy prosimy o załączenie oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz na ewentualną publikację napisanej przez siebie pracy.

           

            Kategorie:

I – uczniowie klas 1-4

II – uczniowie klas 5-6

III – uczniowie gimnazjów

IV – uczniowie szkół zawodowych, średnich, studenci i dorośli.

 

Jury:

W dotychczasowych edycjach  prace  oceniali:

Profesor dr hab. Teresa Smolińska – kierownik Katedry Folklorystyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Profesor dr hab.  Bogusław Wyderka – językoznawca, specjalista gwar śląskich, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego

Jan Goczoł  - poeta, literat

Piotr Badura – nauczyciel, redaktor naczelny gazety „Beczka”

 

 Nagrody:

Organizatorzy przewidują ufundować  około 40-50 nagród, których łączna wartość  wynosić będzie około 10.000 zł  

Termin nadsyłania prac: 31 października 2013

 

Uroczyste podsumowanie:

finał tegorocznego konkursu odbędzie się

24 listopada 2013 o godz. 16.00 w sali Łubniańskiego Ośrodka Kultury (ul. Opolska 53)

Uwaga! Na uroczyste podsumowanie zaproszeni zostaną tylko laureaci i opiekunowie. Informacje o laureatach zostaną zamieszczone  na stronie www.lodzk.opole.pl

Wszelkie informacje na temat konkursu   tel.    77/ 421 50 96.

Regulamin oraz materiały na temat Konkursu do pobrania na stronie  www.lodzk.opole.pl

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz.233, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1497, z 2011 r. Nr

230, poz. 1371 uczestnicy Konkursu  objęci są ochroną  danych osobowych.

DSC_0275.jpeg DSC_0289.jpeg DSC_2067.jpeg IMG_0004.jpeg IMG_0126.jpeg IMG_0522.jpeg IMG_0596.jpeg

 

KATALOG biblioteczny
ONLINE

 

 

Polecamy:

Gmina Murów

Przedszkole Murów

PSP Murów

PSP Zagwiździe

PSP w Starych Budkowicach

PP Stare Budkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie

Polub NAS na FB


 

Fundacja TUS.1..jpeg

 

AKTYWNA BIBLIOTEKA.jpeg

 

Osoba starsza w bibliotece.jpeg
 

Osoba z niepełnosprawnością w bibliotece.jpeg

audiobooki.jpeg


tablety-biborg_zaj.png